Vad är skillnaden mellan installerad effekt och elproduktionen på vindkraft o Solkraft?

Posta utan konto!

Gäster kan både posta nya trådar och svar, inget konto behövs!

Registrera Logga in
B

Bxs

Gäst
vad är skillnaden mellan installerad effekt och elproduktionen på vindkraft och solkraft egentligen?
 

Per

Administratör
Forumpersonal
Effekt vs produktionen.

Installerad effekt för en vindkraftsanläggning är den maximala effekt som anläggningen kan producera när den är i full drift och vindförhållandena är optimala. Detta mäts vanligtvis i megawatt (MW) och bestäms av tillverkaren av vindkraftverket.

Elproduktionen på vindkraft är den faktiska mängd el som genereras av vindkraftsanläggningen under en viss tidsperiod, vanligtvis mätt i kilowattimmar (kWh). Detta beror på faktorer som vindhastighet, vindriktning, driftstid och underhåll.

Skillnaden mellan installerad effekt och elproduktion är att installerad effekt beskriver kapaciteten för vindkraftsanläggningen att generera el medan elproduktionen beskriver den faktiska mängden el som produceras.

Med andra ord kan en vindkraftsanläggning ha en hög installerad effekt men om vindförhållandena inte är gynnsamma, kan den faktiska elproduktionen vara betydligt lägre än dess installerade effekt.
 

Emil

Ny medlem
Effekt och energi är två helt olika saker. Man ska inte över huvud taget jämföra dem två. Energi är helt enkelt [effekt multiplicerat med tid].

Att en dammsugare har en effekt på 1,2 kW är helt ointressant när du tittar på din elräkning. Det enda som är intressant för elräkningen är energin. Kör du dammsugaren i en kvart blir energin = 1,2 x 0,25 = 0,3 kWh.

Exakt samma gäller när man tittar på vindkraftens, solkraftens eller kärnkraftens installerade effekt. Jämför aldrig effekt och energi.

En liknelse är hastighet och sträcka. Min bil har en maxhastighet på 200 km/h (effekten är 200 kW). Sträckan jag kommit när jag kört en halvtimme är 100 km (energin bilen förbrukat på en halvtimme är 100 kWh).
 
Topp